Jumat, 14 Desember 2012

Peristiwa Setelah Hari Kiamat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.. Sodaraku seiman dan seagama, sebagai Hamba Allah SWT, kita wajib meyakini adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Hari Kiamat. Beberapa peristiwa-peristiwa tersebut di dalam akidah agama Islam telah disebutkan, diantaranya adalah:
 1. Yaumul Barzah adalah hari penantian seluruh umat manusia yang telah meninggal. Yaitu nanti masa   dibangkitkan manusia dari alam kubur untuk menhadap kepada Allah guna mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan ketika di dunia.
 2. Yaumul Ba'as, adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur.
 3. Yaumul Mahsyar, adalah hari dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur, untuk menunggu pengadilan dari Allah SWT.
 4. Yaumul Hisab, adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia selama selama hidup di dunia.
 5. Yaumul Mizan, adalah penimbangan amal perbuatan manusia setelah diperhitungkan baik buruknya selama hidup di dunia.
 6. Sirat, adalah jalur atau jalan penentu dari masing-masing manusia stelah dihisab dan ditimbang amal baik buruknya. Pada tahap ini manuisa akan ditentukan msuk neraka atau masuk surga . Hal ini tergantung amal baik dan amal buruk.
 7. Syafaat, adalah pertolongan yang diperoleh umat manusia yang beriman, Islam dan ihsan. Pertolongan tersebut berasal dari amal perbuatan yang baik ketika di dunia. Bagi orang beriman dan beramal saleh kelak pada hari Kiamat akan mendapat syafaat berupa kemudahan dan keringanan dari berbagai kesulitan yang dihadapi.
 8. Surga dan Neraka, adalah tempat terakhir pembalasan manusia. Bagi yang beramal baik akan masuk surga dan sebaliknya orang yang beramal buruk akan masuk neraka.

Nama-Nama Lain Hari Kiamat
 1. Yaumul Akhir atau hari akhir, maksudnya adalah hari yang paling akhir dalam kehidupan manusia. Setelah peristiwa kiamat ini tidak akan dijumpai hari-hari lain kecuali hari akhir. Segala peristiwa dan kejadiannya sudah tidak sama dengan alam di dunia.
 2. Yaumul kiamat atau hari kiamat, maksudnya hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya pada waktu hidup di dunia.
 3. Yaumul hisab atau hari perhitungan, maksudnya segala amal perbuatan manusia akan dihitung, sebesar apapun perbuatan tersebut baik perbuatan yang buruk maupun perbuatan yang baik. Perhitungan ini tidak akan mengalami kesalahan. Amal perbuatan manusia akan diperhatikan dan dimintai pertanggungjawabannya.
 4. Yaumul jaza’ atau hari pembalasan amal, maksudnya manusia yang melakukan amal kebaikan akan mendapat balasan surga, sedang manuisa yang melakukan amal perbuatan yang buruk atau dosa akan mendapat balasan neraka.
 5. Yaumul fasli atau hari keputusan, maksudnya setiap manuisa di hari akhir nanti akan mendapatkan keputusan terakhir tentang nasibnya. Hal ini sesuai dengan amal perbuatannya pada waktu di dunia.
 6. Yaumul taqabun atau hari kerugian, maksudnya pada hari kiamat nanti, dengan segala keputusan dan kepastian yang diperoleh dari Allah, semuanya akan mengalami kerugian, terutama bagi mereka yang tidak memperbanyak amal kebaikan dan saleh pada waktu di dunia.
 7. Yaumul hasyr atau hari penyesalan, maksudnya setiap manusia akan menyesal dengan segala amal perbuatannya. Bagi mereka yang tidak berbuat baik akan menyesal mengapa ketika hidup di dunia tidak patuh kepada Allah. Sedang mereka yang berbuat baik akan menyesal mengapa tidak memperbanyak amal saleh.
 8. Yaumul waid atau hari ancaman, maksudnya pada hari kiamat nanti manusia yang berbuat buruk di dunia akan mendapat siksaan dari Allah SWT.
 9. Yaumud hid atau hari pertanggungjawaban agama, maksudnya pada hari kiamat nanti setiap manusia akan mempertanggungjawabkan kebenaran agama yang dianutnya.

Semoga apa yang telah diuraikan diatas bermanfaat bagi kita, dan menjadi bahan renungan selama hidup di dunia. Bahwa cinta yang hakiki adalah cinta kepada Illahi Ya Rabb, dimana kita harus istiqomah dan semangat berjuang dijalan-Nya (Jihad) untuk menggapai cinta-Nya.. Aamiiin :)
Kebenaran yang hakiki hanyalah milik Allah 'Azza Wa Jalla, sebagai hamba-Nya kita diwajibkan untuk saling menebarkan kebaikan.. Mohon maaf bila ada kesalahan..
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tidak ada komentar:

Posting Komentar